Case 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi har siden vores opstart arbejdet sammen med forskellige produktionsvirksomheder og leverandører af produktionsudstyr med målet om at hjælpe dem eller deres kunder med at undgå så mange uforudsete nedbrud i deres produktion som muligt.

Én af virksomhederne vi har et løbende samarbejde med, er en stor medicinal produktion, hvor vi i Hexastate hjælper dem med at undgå nedbrud i deres væsketilførsel og nedkølingssystem i deres produktion. Dette er et af de kritiske punkter for denne virksomhed, og vi i Hexastate fandt ud af, blot efter én dag, at der var en fejl i en af pumpeenhederne.

Vores kunstig intelligens software danner grundlaget for denne fejlfinding på pumpeenheden, da vi ud fra forskellige parametre kan lokalisere hvilke fejl, der er opstået, og hvordan det er muligt at udbedre selve fejlen. Vi viser selve fejlen som en gul eller rød alarm alt afhængig af hvor kritisk vores software vurderer den specifikke fejl, i dette tilfælde på pumpeenheden, til at være.

Et nedbrud i væsketilførsel og nedkøling systemet ville potentielt have resulteret i et produktionsstop, hvorfor kunden har sparet et unødvendigt og omkostningstungt nedbrud i produktionen.

Dette scenarie forklarer kort og præcist, hvad vi i Hexastate kan hjælpe din virksomhed med. Vi har erfaring med en lang række forskellige motorer, pumper og anlæg som med fordel kan monitoreres for at undgå nedbrud. Vores vedligeholdelsessystem som inkluderer sensorer, Cloud-løsning, kunstig intelligens software og hurtig support fra vores vibrationseksperter, har du en løsning som kan passe ind i de fleste produktionsvirksomheder, uden du behøver at have viden indenfor vibrationsanalyse, system opsætning og oplæring. Vi gør en dyd ud af at gøre det så nemt for vores kunder som muligt, hvorfor det eneste som du skal gøre, er at give os informationer omkring din maskine, så konfigurerer vi alt for dig. Du kan så snart du har modtaget dine sensorer bare sætte gatewayen som opsamler data til strøm, også har du et fuldt monitoreringssystem der hjælper dig med at undgå nedbrud i din produktion.

DA
EN DA